Hải sản


TUẤN KIỆT


Giấy phép KD số 49F8007629 NGÀY 13/12/2011


TỔ 6 KHU PHỐ HẢI TRUNG, THỊ TRẤN LONG HẢI


 Chủ quán: Nguyễn Việt Tuấn kính mời


ĐT: 064.3843030      


:  0933904989  Fax : 064.3843030